لجستیک دیگر یک هزینه جانبی نیست

لجستیک دیگر یک هزینه جانبی نیست

نویسنده ایفا در تاریخ

از کل هزینه های لجستیکی در دسته بندی کشورها، به طور متوسط ٦٢ درصد آن متعلق به بخش حمل و نقل، ٣٤ درصد مربوط به نگهداری موجودی و انبارداری و ٤ درصد مربوط به مدیریت و کنترل لجستیک است. از سوی دیگر، در حال حاضر ٦ تا ٧ درصد قیمت تمام شده کالاها در جهان متأثر از هزینه های حمل و نقل است.
اما این شاخص در ایران، بنا بر محاسبات اتاق بازرگانی ایران 
Iran Chamber of Commerce، حدود ١٢ درصد برآورد شده است. با مبنا قرار دادن این آمار و نیز توجه به این مهم که هزینه های حمل و نقل حدود ٦٢ درصد از کل هزینه های لجستیکی را تشکیل میدهد؛ با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گیری کرد که متوسط سهم هزینه های لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین ٩.٧ تا ١١.٣ درصد و در ایران حدود ١٩.٤ درصد از قیمت تمام شده کالا می­باشد. از این­رو، مدیریت کارآمد فعالیت­های لجستیکی، یک منبع برای ایجاد مزایای رقابتی بوده و می‌تواند منجر به کاهش چشمگیری در هزینه ها شود.

بنا بر محاسبات صورت گرفته، درصورت مدیریت درست فعالیت های لجستیکی (اعم از بخش حمل و نقل، ذخیره سازی، انبارداری و سایر فعالیت های لجستیکی) در کشورمان، میتوان کاهش ٨ تا ١٠ درصدی سهم حمل و نقل درهزینه هاي لجستیکی از قیمت تمام شده کالا را شاهد بود که به تبع آن و با ثابت فرض کردن سایر عوامل مؤثر در قیمت تمام شده، تنها با رساندن سهم هزینه های لجستیک به استاندارد و متوسط جهانی آن، میتوان کاهش ٨ تا ١٠ درصدی قیمت تمام شده محصولات ایرانی که به دست مصرف کنندگان می‌رسد را تضمین کرد.
در مورد فروشگاه های آنلاین این اعداد حتی بیشتر است. 
#آمازون در آخرین آمار ارائه شده، تا 32 درصد قیمت فروش کالا را صرف هزینه های لجستیک کرده است که سهم قابل توجهی هم متوجه بهش حمل و نقل است.


ما در ایفا مفتخریم که صدای صنعت لجستیک شخص ثالث باشیم و مسئولیت خود را در مقیاس بسیار بزرگتر ایفا کنیم. در صورتیکه برای بهینه سازی هزینه های لجستیک خود چالشی دارید با ما تماس بگیرید.

لینک مشاوره: https://www.efaservice.com/page/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

این مطلب از محتوای این لینک برداشت شده است : https://www.logisticsplus.com/about-us/news-notes/national-logistics-day/

https://barpin.net/fa/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

#ایفا

#لجستیک

#حمل_و_نقل

#فولفیلمنت

#ارسال_مرسوله