درخواست مشاوره

از ایفا چه می‌خواهید؟

شبکه‌ای گسترده از مراکز پردازش و انبارها در کل کشور

پلتفرم مدیریت انبار مبتنی بر FBA آمازون با قابلیت مانیتورینگ لحظه‌ای

اتصال به سرویس‌ دهنده‌های پستی و ارسال امن و به موقع

پس از ثبت اطلاعات چه انتظاری باید داشته باشید؟

کارشناس ایفا با شما تماس می‌گیرد.

اطلاعات تکمیلی لازم برای شروع همکاری را از شما دریافت می‌کند.

متناسب با کسب و کارتان به شما مشاوره تخصصی داده می‌شود.

در کمتر از 10 روز می توانید ارسال سفارش‌هایتان با ایفا را شروع کنید!